O nás

Klub modernej gymnastiky CHARM PREŠOV patrí k najmladším oddielom na Slovensku. Svoju činnosť začal v roku 2004.

Svojím zameraním vychováva moderné gymnastky počnúc prípravkami až po reprezentantky.

Základňu klubu tvoria dve skupiny prípraviek na dvoch základných školách vo veku   4 – 6 rokov, kde malé gymnastky rozvíjajú svoje pohybové schopnosti (koordinačné i kondičné) a získavajú pohybové zručnosti. Ďalšiu skupinu gymnastiek - žiačok vo veku 7 – 10 rokov tvoria členky nášho klubu, ktoré po dosiahnutí gymnastického základu naďalej rozvíjajú svoje pohybové schopnosti a zdokonaľujú svoje pohybové zručnosti no zároveň začínajú získavať aj prvé skúsenosti na domácich resp. medzinárodných súťažiach. Tretiu skupinu tvoria gymnastky výkonnostnej a vrcholovej úrovne – reprezentantky SR, ktoré sú zároveň zaradené do výberov a reprezentácie Slovenska v kategóriach junioriek a senioriek.

V klube máme aj jedno z 3 centier oblastnej reprezentácie - OCM Východ, kde sa pod vedením trénerky Mileny Pullmannovej - Švedovej talentované nádeje z celého Východného kraja pripravujú na juniorskú resp. seniorskú reprezentáciu Slovenska.

 

Obchodné meno alebo názov       CHARM
Sídlo   Vansovej 14, Prešov 080 01
Právna forma    občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)    37941135

 

stanovy klubu charm.doc (70 kB)